Guru SKI MTsN 1 Bantul Aktif Ikuti MGMP

Ditulis oleh MTsN 1 Bantul pada 27 Juli 2022 .

Bantul(MTsN 1 Bantul)—Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) MTs Negeri 1 Bantul, A.Karim, S.Ag aktif mengikuti pertemuan MGMP SKI se-Kabupaten Bantul. Pertemuan MGMP SKI diadakan di MTsN 7 Bantul pada Sabtu (23/7/22). Pertemuan perdana MGMP di awal tahun ajaran 2022/2023 membahas materi ajar pada  Ganjil dan Genap.

Disarankan oleh Kepala MTs Negeri 7 Bantul, Tutik Husniati, S. Ag. M.Si, agar materi ajar SKI ke depan agar mencari materi yang terbaik, karena kronologi peristiwa dalam sejarah, khususnya SKI, yang mungkin asing bagi siswa, maka diharapkan dapat merangkai satu peristiwa ke peristiwa. Bukan untuk saat ini, namun setelah mereka beranjak dewasa. Siswa diharapkan dapat mengambil hikmah yang pernah dipelajari saat di bangku madrasah. Selain itu yang lebih diperhatikan lagi  adalah semua materi berpedoman pada Kurikulum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh lembaga berwenang.

“Fungsi penggunaan kurikulum agar betul-betul mampu merespon perkembangan kekinian dan masa depan, serta bisa memberikan layanan terhadap pelbagai keragaman kebutuhan dan kecerdasan peserta didik.  Mengingat Kebudayaan Islam merupakan perkembangan perjalanan hidup manusia muslim dari masa ke masa dalam usaha beribadah dan bermuamalah dan berakhlak serta dalam mengembangkan sistem kehidupannya yang dilandasi oleh  Pendidikan agama Islam” kata Tutik Husniati. (rim)

Do’a Sapu Jagad

{{brizy_dc_teks-doa_teks_arab}}

{{brizy_dc_teks-doa_arti_doa_ayat}}

Doa Mohon Perlindungan dari Bencana

اللّٰهُمَّ يَا كَافِيَ الْبَلاَءْ إِكْفِنَا الْبَلاَءْ قَبْلَ نُزُلِهِ مِنَ السَّمَاءِ

Ya Allah wahai Dzat Maha Mampu menolak bencana, peliharalah kami dari segala bencana sebelum ia turun dari langit.